Trinh T Minh-ha till Göteborg

Den 5 juni gästar filmaren, författaren och kulturkritikern Trinh T Minh-ha Göteborg för en föreläsning om gränshändelsen. Lagom till detta ger vi ut hennes essäsamling Någon annanstans, här inne den första boken av Minh-ha på svenska – där just detta begrepp är centralt.

Gränshändelsen är på samma gång någonting materiellt och ickemateriellt. Å ena sidan till exempel murhändelsen: ett ärr i landskapet, ett visuellt påtagligt uttryck för förhållandet till omgivande samhällen. Å andra sidan en händelse som har att göra med tid och varaktighet. Som skymningen. Den förekommer ofta i Trinh T Minh-has verk som det bräckliga och komplicerade ögonblicket för mötet mellan natt och dag, dåtid och framtid, öst och väst. Mellan det dagliga och det nattliga finns också en tredje tidsperiod. Minh-ha utgår här från sina tidigare studier av hybriditet och förskjutningar och genom att diskutera hur ”varje resa kan sägas involvera en förflyttning av gränslinjer” ställer hon frågor kring flyktingskap, immigration, hem och exil.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Clandestino Institut.

The talk will be in English.

Tid: tisdagen den 5 juni, kl 19
Plats: House of Win-Win, Tredje Långgatan 13B
Inträde: 80 kr. Fri entré för Gläntas prenumeranter. Teckna en prenumeration och gå gratis på föreläsningen!