Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 01/2012

Anders Frenander: Inledning 1-2012

Ole Marius Hylland: The rhetorics of bad quality

Elin Angelo: Profesjonsforståelse hos en instrumentalpedagog i en samordnet musikklærerstilling

Mari T. Heian, Knut Løyland, Per Mangset: Stability and change

Viktoria Günes: Konstens nyttiga onytta

Anders Vassenden, Nils Asle Bergsgard: «Et skritt tilbake?»

Håkon Larsen, Helge Rønning, Tore Slaatta: Europeisk bokpolitikk

Magnus Rönn: Att prekvalificera arkitektkontor erfarenheter från urvalet av arkitektkontor till inbjudna tävlingar