The Dilemma of Growth and some Solutions


(In English below) Den här lilla animationen beskriver tillväxtens dilemma och presenterar några lösningar för framtiden. Animationen är gjord av Malin Åkesson och manuset står jag (Ingemar Tigerberg) för. Filmen är baserad på en del av boken ”Från dystopi till ekoekonomi”. Detta var den sista av fyra filmer som vi producerat åt föreningen Medveten Konsumtion i år.

This animation describes The Dilemma of Growth and presents some Solutions for the Future. The film are based on parts of the book ”Från dystopi till ekoekonomi”.