Mindre plastigt för barnen

Fler och fler uppmärksammar nu hur utsatta barn är för giftiga kemikalier, inte minst Naturskyddsföreningen som driver kampanjer och sammanställer material på temat. Ett exempel är gifter i plast som vi också berör i kommande nummer av Camino.

I april förra året startade Naturskyddsföreningen kampanjen Coctaileffekten” med en film som pekade på utbredningen av skadliga kemikalier, och den ”coctaileffekt” som de kan ge upphov till när vi utsätts för många av dem samtidigt. I slutet av december följdes detta upp med ett inlägg som uppmärksammar hur barn är speciellt utsatta för gifter, både i hemmet, på dagis och i skolan. . Inlägget riktar sig framförallt till föräldrar och ger tips på hur man bäst undviker och minskar barnens kontakt med farliga gifter. Stort fokus läggs på plasten, som också fick stor uppmärksamhet i och med Twitter-upproret #plastriot som pågick under andra halvan av 2012. Naturskyddsföreningen har också tagit fram rapporten Från god morgon till Bolibompa – plast och miljögifter i barns vardag där man visar på hur många farliga ämnen från plastmaterial som barn stöter på i sin vardag.

Under 2013 startar Naturskyddsföreningen projektet ”Operation giftfri förskola”. Naturskyddsföreningens tips till föräldrar hittar du här.

Har du missat Caminos senaste nummer med tema barn. Läs mer och beställ via vår nätbutik här .

Text: Nora Lindkvist