Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 02/2012

Anders Frenander: Inledning 2-2012

Velkommen til NCCPR 2013

Welcome to NCCPR 2013

Wilhelm Skoglund, Gun Jonsson: The potential of cultural and creative industries in remote areas

Michael Volkerling: In Search of the Author of Contemporary Australian Life: Cultural Policy in Western Sydney

Pasi Saukkonen, Minna Ruusuvirta: Reveries and Realities – Recent Developments in Finnish Urban Cultural Policy

Henrik Kaare Nielsen: Kulturpolitik og mangfoldighed

Julie Münter Lassen: Nationalitetskonstruktion i dansk public service

Egge Kulbok-Lattik: Estonian Community Houses as Local Tools for the Development of Estonian Cultural Policy

Els-Mari Törnquist: Konstens betydelse. Om konstarter och litteratur i skola och samhälle. Av Madeleine Hjort

Tobias Harding: En mosaik av mening. Om studieförbund och civilsamhälle. Johan von Essen och Gunnar Sundgren (red.)

Maria Kouri: Signifying Europe. By Johan Fornäs