EU räddar fisken – vem räddar EU?

”Fantastiskt!” Det säger Isabella Lövin (mp) som valdes in i Europaparlamentet med fisket som profilfråga, om parlamentets fiskebeslut igår. ”Nu har vi sagt nej till ohållbara fiskekvoter” säger Christofer Fjellner (m) till svt:s Rapport. EU sätter återigen prov på att vara en sammanslutning som kan hantera gemensamma miljöproblem. Tänk om det går det spillo…


Beslutet igår i Europaparlamentet togs i bred majoritet och följde förslaget från fiskeutskottets där Isabella Lövin är aktiv, att sätta fiskekvoter på nivåer som forskarna rekommenderar för att fisket ska kunna återhämta sig. Dessutom blir det förbjudet att kasta tillbaka fisk i vattnet.

”Vad hände idag egentligen? Vi är alla smått chockade här – men lyckliga!” skriver Isabella Lövin på sin blogg.

”Otroligt glädjande” ”Ett historiskt beslut” skriver Världsnaturfonden WWF.

Beslutet är unikt inte bara i sin radikalitet utan även för att det tas när parlamentet fått utökad makt, det vill säga medbestämmanderätt tillsammans med ministrarna i de berörda länderna. Tidigare har dem kunnat besluta om nivåerna helt och hållet på egen hand. Och med högljudda krav från nationella fiskeriindustrier så har ministrarna hela tiden tummat på bestånden i havet.

Nu med parlamentets nya inflytande finns en röst som talar för HELA Europas bästa, för miljöns bästa, som slipper blidka sina ”hemmaväljare”. Tidigare riskerade Europas fiskevatten bli ett offer för ”allmänningens tragedi” där alla roffar åt sig av en resurs tills den tar slut. Men till detta gemensamma problem finns nu alltså fröet till lösning.

Samma princip kan appliceras på andra miljöutmaningar, t.ex. koldioxidutsläpp. Ta FN:s klimatförhandlingar – där alla slåss om att få slippa minska sina utsläpp. I EU finns ett tak på hur mycket alla får släppa ut totalt och styrmedel för hur utsläppen ska fördelas (handel med utsläppsrätter). Europaparlamentet har hela tiden fightats för att EU ska skärpa sina utsläppsmål, jämfört med de enskilda länderna som stretar emot. Samma dynamik, återigen.

I dagens EU-debatt hör man bara hur ministrar åker till Bryssel och ”försvarar svenska intressen”, säger ”bestämt nej”, ”hotar med veto” och liknande. I retoriken är EU en roffande part som man får hålla kort, vara bestämd mot.

Vem tar idag strid för fördelarna med EU när det gäller att hitta lösningar och styrmedel för gränsöverskridande problem, när det kan vara bra att överlåta nationell beslutsrätt till en församling som har ett större perspektiv?

Istället finns en risk att den s.k. ”eurokrisen” kastar en mörk skugga på EU som helhet. Britterna ska rösta om utträde och klyftan mellan Nord- och Sydeuropa är stor. Den ekonomiska krisen är ett stort sår i det Europeiska samarbetet. Jag håller mina tummar för att det läker och inte går ut över de goda initiativ som görs.

Kanske ser vi om några år tillbaka på detta beslut som startskottet för fiskens återkomst i våra hav. Det vore häftigt!