Miljöpris till solcellshus

Utvinna bioolja från mikroalger, bygga solcellsdrivna studentbostäder eller driva en elcykeltaxiverksamhet. Det är några av de tio idéer som igår blev tilldelade pengar från DinEl Miljöfond för att kunna förverkliga sina miljöprojekt.