Cyklar för Östersjön

När ledarna från samtliga länder runt Östersjön samlas för att enas kring havs- och fiskepolitik, använder organisationer och privatpersoner sina bästa knep för att påverka beslutsfattarna. Kampanjen Race for the Baltic har valt att uppmärksamma Helcomkonferensen genom att cykla genom de nio länder som gränsar till Östersjön.