Att åka fort utan bil

KRÖNIKA Personligen anser jag att en trängselskatt är ett ”nödvändigt ont” för att få ordning på en rad problem som vi står inför: trängsel i städerna med svårigheter för bussar, cyklar och gångtrafikanter att ta sig fram samt självklart också buller, luftföroreningar av avgaserna och koldioxidutsläpp.