Den nya jorden

Vi äter oss sjuka och feta med fossilt dopad mat utan näring och alldeles för mycket socker och billigt kött. Finns framtidens livsmedelsförsörjning hos en stadsbonde från Göteborg eller i ett indianägt vertikalt växthus?