En värld utan skräp

Alltfler pratar idag om cirkulära affärsmodeller. En viktig ingrediens i denna modell är designparadigmet ”Cradle to Cradle” som visar hur vi kan skapa nya produkter helt utan avfall. Vi träffade en av grundarna i Stockholm år 2010.