4ARK #10 – Berättande

Hösten har passerat och arbetet med ett nytt nummer av 4ARK är igång. Temat för #10 kommer att vara berrättande – vad berättar vi om våra platser, om våra städer och om oss själva? Vill du bidra med text eller illustration? Maila oss på redaktionen@0ark.se

Här är en beskrivning av temat:

Berättande
Göteborg är Lilla London. Varje plats har en berättare. Utan berättelser saknar vi identitet. Men trots många röster är det få som hörs, berättelser och sanningar som aldrig når ut. De som får privilegiet att föra berättelsen framåt styr samtalet, det finns alltid en avsändare och en mottagare. Vårt begär efter sammanhang, ett då som lett till ett nu, gör berättandet till en stark kraft.

Vi har i alla tider berättat för att lära oss, skapa gemenskap och minnas. Idag används berättandet till allt från att skapa identitet, tillhörighet och förståelse till att etablera, marknadsföra och sälja något.

Till 4 ARK #10 har redaktionen valt temat Berättande för att ge plats åt en diskussion om berättandets roll i arkitekturen och samhället. Plats och identitet är parametrar som arkitekten jobbar med och bygger sin berättelse kring. Det redan byggda blir ramverket för nästa berättare. Hur vi beskriver våra miljöer eller visioner påverkar mottagarens möjlighet att förstå intentionen. Vi tillskriver platser och objekt en identitet för att sätta dem i ett sammanhang. Tillgången till visuella bilder har exploderat, framtidsvisioner och historiska beskrivningar ger oss alternativa bilder av vår utveckling.

Hur mycket av framtiden påverkas av hur vi berättar om den? Vad berättas genom staden, arkitekturen och rummen? Vad händer om berättandet blir ensidigt? Hur kan vi höra det som inte hörs? Vad blir resultatet om glappet mellan beskrivningen och upplevelsen av en plats blir för stort? Hur kan man få fler röster att samverka till en mer nyanserad bild av samhällsbyggandet? Hur kan strävan efter att vara unik bli en drivkraft när alla har något att berätta?

//Redaktionen