Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökas

Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökas.

Regeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden. Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökasRegeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden.