2014-06-05 Ingen som helst fara för dig att åka tillbaka till Iran

Alla som kommer till Sverige och söker asyl går igenom i stort sett samma process, vars delar består av intervju → väntan → svar.

Intervju
Under intervjun närvarar fyra personer: den asylsökande, det juridiska ombudet, tolken och handläggaren från Migrationsverket. Om den asylsökande har tur är tolken godhjärtad, klok och lyhörd. Men tolken kan lika gärna vara ondsint, dum och döv. Själv hade jag en gång en tolk som inte hade koll på det iranska kalendersystemet och översatte datumen felaktigt, vilket resulterade i att jag framstod som en lögnare, eller i bästa fall som någon med mycket dåligt minne.

Väntan
Under den här perioden jobbar hjärnan på högvarv. Ens fruktan och hopp, fantasier och önskemål tar nu form i ens föreställningsvärld. Former av förberedelser, både inför en eventuell sorg och en eventuell glädje. Det går inte att låta bli att tänka på allting i termer av dess konsekvenser.

Svar
Den asylsökande kallas till Migrationsverket. Antingen tar de en i hand, ser en som en människa och säger Välkommen till Sverige. Eller så placerar de en på en stol, ringer en tolk och ber honom eller henne att meddela en att det är dags att, så snart det bara går, lämna svensk mark. Om den asylsökande skulle drista sig till att fråga varför eller säga att det inte går på grund av omständigheterna i det land man flytt från, svarar de: Vi har undersökt din asylberättelse och vi har kommit fram till att det inte är någon som helst fara för dig att åka tillbaka till Iran.