Retningslinjer for peer review – Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift

Formål Formålet med Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er: å bidra til å utvikle kulturpolitisk forskning empirisk og teoretisk. å være en viktig publiseringskanal for nordiske og internasjonale forskere innen kulturpolitikkforskningen. å spre relevant kulturpolitisk forskning og kunnskap til akademia, forvaltningen, kulturbransjene og i det offentlige ordskiftet. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler som presenterer forskning om kulturpolitikk. Tidsskriftet […]