2014-10-01 Ibland har jag två nycklar, ibland ingen alls

Ända sedan Migrationsverket tog ifrån mig pengar, bostad och legitimation, sover jag på platser och tjänar pengar på sätt som jag tidigare inte kunnat ana. Det finns numera ett nätverk av människor som meddelar mig ifall någon av dem ska resa bort i en vecka eller längre, så att jag kan bo i deras lägenhet. Därför kan det ibland hända att jag har nycklar till två olika lägenheter, andra gånger har jag ingenstans att ta vägen.

Och så blev det en dag så att ingen nyckel alls hittades åt mig i Göteborg, den långa väntan blev längre och till slut har jag fått ta mig längre bort, utanför Göteborg, till en sorts underjord, där det inte har varit särskilt lätt att skriva och definitivt inte möjligt att jobba med översättningar, långt ifrån Glänta-redaktionen.

Khashayar, min översättare, är däremot kvar i staden, med dess myller och möjligheter och närhet till allt som behövs.

Varför skriver inte du något, Khashayar?
Något om alla de saker som du har sett under den här tiden, som jag inte kunnat se, eftersom vi tittar på allting från lite olika vinklar?
Skriv du något, är du snäll, herr översättare.