2014-10-15 Ett barn för varje år

Människor föds och dör oavbrutet. Sedan jag kom till Sverige har tre nya barn tillkommit i min familj. Ett barn för varje år. Jag har varit både glad och ledsen för vart och ett av dem. Ledsen för att jag inte är där och kan träffa barnet, krama det. Glad för att de finns. Två år har gått sedan det första barnet föddes. Han har vuxit nu, kan gå och prata. Jag har inte sett något av detta ske. Jag har aldrig rört vid honom. Jag vet ingenting om hans karaktär.

Arad, Arya, Saam. Dessa tre är bara namn för mig, kopplade till en mängd bilder på Viber och Skype. Jag känner dem inte mer än vad du gör. Jag har gått från att vara del av en familj där vi varje kväll dricker te tillsammans till att vara en främling för dem. Allt detta beror kanhända på en felaktig handling från min sida, eller på en olycka, eller på en idiotisk regel, eller på att religionen blivit lag i landet där jag bodde.