Det krävs en annan berättelse

Ledning utan riktning. Illustration: Emma Lundström

KULTUR. Isbergen smälter och högerextrema partier växer i Europa. Ändå klamrar sig de styrande politikerna fast vid åsikten att höger-vänsterskalan är passé och inte har med varken det ena eller det andra att göra. Men många av dem som gör sitt bästa för att sätta sig in i problematiken är av annan åsikt. Lars Lundström har läst Naomi Kleins nya bok This changes everything: Capitalism vs the climate och funderar över det rådande läget.

”Jag tror att ingen kan definiera vad som är höger och vänster”, sade Stefan Löfven för ett år sedan i SVT:s Agenda. Nu är han statsminister.
”Klimatpolitiken är för viktig för att tillåtas bli en höger och vänsterfråga” är mantrat för Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet. Nu vice statsminister.
Och visst, klimathotet är överhängande. 97 procent av Grönlands istäcke smälte i somras. Släng politiska motsättningar överbord och gör något. Det är en ganska naturlig reaktion.
Så kommer Naomi Kleins nya bok This changes everything: Capitalism vs the climate.

I den förra boken, Chockdoktrinen, beskrev hon hur världens politiker cyniskt utnyttjat kriserna för total marknadsanpassning, för privatiseringar och angrepp mot fackföreningar och välfärdssystem. Vi ser resultatet i den förödande åtstramningspolitik som i Europa drabbar de många – men fungerar som en pålitlig penningpump för de få. Ett exempel är Grekland där ”stödlånen” går till bankräntor.

Klein myntar i nya boken begreppet ”extraktionism” om den tärande ekonomi som tar utan att ge tillbaka. Det handlar i första hand inte om Gustav Fridolins omtalade kolbit utan om det ekonomiska systemet. Hon noterar hur begreppet ”belastning” (overburden) av exploatörerna används om den jord som täcker – den för oljeindustrin så begärliga – tjärsanden i Kanada. På den jorden lever urbefolkningen. Den fruktbara mylla som ger upphov till allt liv på jorden ses enbart som en belastning för ekonomin. Denna asociala ekonomi för krig mot livet på jorden konstaterar Naomi Klein. Vi kan inte förändra naturens lagar, vi måste förändra ekonomisk modell.

Hon menar att det inte räcker med att informera om bedrövelsen, det räcker inte med att demonstrera eller ens med att ockupera. Det är nödvändigt att vi skapar en annan berättelse än den privatiserade som vi alla och särskilt de unga är fångna i .
Klimatförändringen är ett överhängande hot men innebär samtidigt en möjlighet att bygga en bättre värld med jämlikhet och social rättvisa.

Kajsa Ekis Ekman har påpekat att vänster-högerskalan (som härrör från placeringen i den franska nationalförsamlingen i slutet av sjuttonhundratalet) ger en felaktig bild av den grundläggande konflikten som är vertikal och handlar om vem som ska ha tillgång till resurserna. Ska de fördelas eller stanna i fickorna på fåtalet. Vinnare och förlorare. De där uppe och vi härnere.

Bankerna och finanssektorn vadar obekymrat i kapital till knäna. Detta ”glömde” Fredrik Reinfeldt när han jämnade vägen för SD:s valframgång genom att fastslå att starkt ökande kostnader för flyktingmottagande innebär att det inte finns utrymme för offentliga utgifter. Genom att dölja fakta drivs missnöjet i armarna på den yttersta högern.

De flesta av SD:s väljare är troligen varken rasister eller särskilt ogina men oroade av arbetslöshet och sviktande välfärd och reagerar mot hur de politiska och finansiella eliterna berikar sig samtidigt som de begär att andra ska öppna sina hjärtan och plånböcker.
Det är en annan berättelse som krävs, om en annan ekonomi och ett annat samhälle, om gemenskap, rättvisa och jämlikhet.

Nu är de äntligen däruppe Löfven och Romson. Men utan begrepp om höger och vänster – hur ska de klara den politiska trafiken? Köra mitt i vägen och bli överkörda av den dysfunktionella ekonomin? Kanske skulle de för ett ögonblick fundera över i vilket historiskt sällskap de hamnat. Andra som försökt sätta sig över vänster-högerskalan har inte lyckats särskilt väl. Den brukar komma ikapp dem.

Text: Lars Lundström
Illustration: Emma Lundström