Aurora nr 2-3/2014 är nu lämnad till tryckeriet

Det snart utkomna nya numret av Aurora innehåller bland annat följande originalmaterial:

– en längre essä om Bo Setterlind av författaren Bo Gustavsson

– en presentation av Erik Axel Karlfeldt av redaktionsmedlemmen Erik Lindberg

– en intervju med finlandssvenska poeten Gungerd Wikholm av Gunnel Arvidsson och Katarina Wallin

– en artikel om poeten Johan Nordbeck med utgångspunkt från en intervjukväll på Sensus av Helena Looft

Dessutom en lång rad med dikter av kända och mindre kända namn. Temat är ”Gamla vänner och nya bekantskaper”.