Tagore-kvällen i bild

Anisur Rahman och Kristian Carlsson (foto: Pia Isaksson) var mina gäster på Romantiska förbundet när vi återigen hade en poesikväll på Sensus igår måndagen den 17/11, så som annonserats här nedan.

Det blev en spännande kväll för diktläsning och diskussion kring Rabindranath Tagores författarskap. Kristian Carlsson kallar i sitt efterord till översättningsvolymen på Smockadoll, Mitt hjärta dansar, Tagore för en ”romantisk realist” och det tycker jag han är, i högsta potens!