Alliansen agerar bödel för kulturtidskrifterna

Foto: nordiskamuseet

Så står vi alltså här med en budget som de flesta av oss inte vill ha. En högerbudget som slår nedåt och åt vänster. Alliansens välfärdsdödande politik gäller. Trots att vi har röstat bort den. På kulturfronten innebär det bland annat ett absolut dråpslag för kulturtidskrifterna, och i förlängningen för samhällsdebatten. Kulturutskottets ordförande Per Bill (M) har meddelat att de 15 miljoner som enligt planen skulle sparas in på litteraturstödet under nästa år i första hand ska tas från kulturtidskriftsstödet. Stödet skulle då gå från 19 till fyra miljoner kronor. Det är i princip detsamma som att ta bort det helt och om förslaget går igenom kommer väldigt många av landets kulturtidskrifter att tvingas lägga ned. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig och i skrivande stund har en namninsamling på nätet redan fått in över 12 000 underskrifter.
Tidigare är det bara Sverigedemokraterna som har motionerat för ett sänkt stöd till kulturtidskrifterna. Nu går Alliansen i deras fotspår och i rakt motsatt riktning mot resultatet av en utredning som de själva tillsatte 2011.
Litteraturutredningen fastslog bland mycket annat att utrymmet för fördjupning är större i kulturtidskrifterna än de flesta dagstidningar där fokus oftast ligger på nöjesbevakning, och att de därför är ett oerhört viktigt forum för kritik och debatt. Den föreslog också en förstärkning av kulturtidskriftsstödet med två miljoner kronor eftersom stödet varit i princip oförändrat sedan 1993. Ordförande för Litteraturutredningen, Tomas Lidman, har konstaterat att ”Alliansen uppenbart inte velat lyssna till våra förslag eller ta del av de argument den utredning de själva tillsatt kommit fram till”.
Om inget drastiskt sker kommer kulturutskottet med största sannolikhet att rösta igenom budgetbetänkandet i riksdagen i slutet av veckan.

Emma Lundström