Ny utgave av NKT

Kulturarv som kulturpolitikk Utgave 2 av Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift er i dag, 17. desember 2014, lansert på Idunn.no. Dette nummeret er viet kulturarv og kulturarvens politikk. Redaktører for utgaven har vært Nanna Løkka og Ole Marius Hylland.   Ole Marius Hylland er forsker og kulturhistoriker med utdannelse fra Universitetet i Oslo og Nanna Løkka er […]