Gállok Protest Art på Cyklopen

Gállok Protest Art på Sámi Duodji i Jokkmokk hösten 2013. Foto: Emma Lundström

Sommaren 2013 gick Gállok/Kallak utanför Jokkmokk i Norrbotten från att vara en för den större allmänheten relativt okänd plats till att bli en internationell symbol för motståndet mot den vinstjagande gruvexploateringens hänsynslöshet. De stora medierna i Sverige valde först att titta åt ett annat håll, men i längden blev det omöjligt eftersom kampen efterhand började uppmärksammas medialt världen över. Bland annat för de våldsamma polisinsatserna mot de människor som samlats för att skydda platsen med sina kroppar.
Under de intensiva sommarveckorna av kamp blev motståndslägret i Gállok/Kallak en kreativ mötesplats, barrikaden blev ett konstverk, en installation som revs upprepade gånger av polisen. Konsten blev senare till Gállok Protest Art, en utställning som har rest runt i landet som en påminnelse om konstens makt som motstånd. Nu har turen kommit till Cyklopen i Stockholmsförorten Högdalen.
Mellan den 14 och 25 januari visas utställningen i det frihetliga kulturhuset. Det kommer bland annat att vara möjligt att lyssna till och samtala med konstnären Anders Sunna lördagen den 17 januari klockan 14.00. Onsdagen den 21 januari framträder dessutom syskonen Maxida och Mimi Märak.
Emma Lundström