Sveriges Grekland?

Filippa Reinfeldt. Foto: Janwikifoto

När socialdemokratiska Pasok vann valet i Grekland 2009 visade det sig att den tidigare högerregeringen hade mörkat de stora hålen i statsfinanserna, närmare bestämt storleken på statsskulden och budgetunderskottet. Det behövdes lån. Lån till att betala den offentliga sektorn. Till sådant som pensioner, sjukvård och skolor. Mörkandet fick minst sagt ödesdigra konsekvenser för landet som fått bära skulden för de europeiska bankernas kris. Hoppet nu är att nyvalda Syriza lyckas få Grekland på fötter igen med en socialistisk politik och ett ajöss till EU:s åtstramningsbestraffningar.

I Sverige har vi också ett aktuellt exempel på mörkande av siffror. Det gäller Stockholms läns landsting. I höstens landstingsval fick Alliansen med Moderaterna i spetsen återigen mandat nog att fortsätta styra. Vad som inte framkom innan valet, och som hade kunnat leda till ett annat valresultat, var de katastrofala hålen i landstingsbudgeten. Ledningen uppmanade nämligen medarbetarna att hålla tyst om att de stadigt närmade sig slutsiffran på 870 miljoner back 2014. De ville helt enkelt undvika negativ publicitet, trots att de länge varit medvetna om situationen.

Men nu är locket av sedan ett tag och väljarna i Stockholms län har kunnat ta del av information som borde ha varit tillgänglig före valet. Nu vet vi att de stora akutsjukhusen i Stockholm tvingas göra stora nedskärningar, att vi bland annat kan vänta oss personalflykt, fler sjukskrivna och försämrad patientsäkerhet på Karolinska sjukhuset. Kritiska röster har påpekat att Alliansen ägnat sig åt glädjekalkyler och att patienterna idag får betala mer för mindre vård. Samtidigt har moderaten som är ytterst ansvarig för budgethålet, Filippa Reinfeldt, fått jobb som lobbyist hos den privata vårdjätten Aleris. Fram till valet var hon sjukvårdslandstingsråd i Stockholm. Under hennes styre sålde landstinget bland annat av vårdcentraler för struntsummor till privata köpare.
Det är ganska uppenbart att också Stockholms läns landsting behöver ett Syriza.

Emma Lundström