Presentation av Aurora nr 4/2014

Det snart utgivna nya numret av Aurora innehåller en sexton sidor lång originalessä av Kristoffer Arvidsson, som skrev avhandlingen Den romantiska postmodernismen. Essän som heter Klipperskepp, hemlängtan och dystopier, Tankar om romantikens närvaro i dagens konst är nog den enskilt viktigaste som Aurora har publicerat hittills. Detta i konkurrens med Bo Gustavssons essä om Bo Setterlind i närmast föregående numret, samt Jonas Ellerströms text om Metamorfos-gruppens återupptäckta manifest i 50-talsnumret för några år sedan.

I övrigt innehåller nr 4/2014 Med pensel och penna, en essä eller kanske snarare poetik av författaren och konstnären Bengt O Björklund, som illustreras av hans egen konst. Kristoffer Arvidssons essä innehåller (som illustrationer) verk av Carl Kylberg och Ola Billgren.

Dessutom originalpoesi av ett tiotal olika etablerade och oetablerade författare, jämte klassiker av Vilhelm Ekelund och Edith Södergran.

Allt detta utan statligt tidskriftsstöd. Vi tar ur egna fickor, som dock inte är alltför djupa. Varje nummer är ett vågspel.