Kommissionen mot antiziganism begär svar från Rikspolisstyrelsen angående diskriminering av romer

Kommissionen mot antiziganism begär svar från Rikspolisstyrelsen angående diskriminering av romer.

Polismyndigheten i Västernorrlands län har på sin webbplats publicerat uppgifter om misstänkta personers förmodade etniska tillhörighet. Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism, begär i dag att Rikspolisstyrelsen redogör för sin hållning i det inträffade.