Utställning på Forum för levande historia

 Forum för levande historia

VEPA 1 F 134 93 001BRNO projektbild
 
 Just nu visar Forum för levande historia i Stockholm en liten utställning som producerades till Förintelsens minnesdag 27 januari. Den heter ”Romerna under Förintelsen” och belyser hur romer drabbades under denna period. Utställningen lyfter fram människor och levnadsöden