Forfatterveiledning

DEL I: Manuskript til vurdering Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift sendes som vedlegg (Word eller rtf-format) i epost til redaktør Sigrid Røyseng sigrid.royseng@bi.no med kopi til redaksjonssekretær Anitra Figenschou anitra.g.figenschou@bi.no. Anonymisering Når du sender inn et manuskript til vurdering så blir det vurdert etter «double blind»-prinsippet. Det betyr at du […]