Litterära matinéer på ABF i vår

Romantiska förbundet fick nej på sin ansökan om att få arrangera en av de litterära matinéerna på ABF under våren.
De fem aftnarna fördelas i stället mellan: Folke Dahlberg-sällskapet, Sällskapet Tage Danielssons vänner, Det unga Skåne, Bengt Anderberg-sällskapet och Werner Aspenström-sällskapet samt Lars Ahlin-sällskapet.

Om Romantiska förbundet hade fått chansen att presentera ett program hade det handlat om ”Romantiken i konsten”, med utgångspunkt från senaste numret av Aurora.