Inblick i Putins fängelsevärld

Chodorkovskij

Oligarken Michail Chodorkovskij satt tio år i Putins fängelse.

 

Bokrecension: Mina medfångar
av Michail Chodorkovskij
Ersatz förlag 2015
Översättning Ola Wallin

Kanske mer än något annat land har Ryssland en lång litterär tradition av böcker om livet i fängelse och arbetsläger. Tsartidens fängelsehålor och politiska förvisningar till Sibirien eller Kaukasus har skildrats i romaner och dagböcker av allt från författare och poeter som Dostojevskij och Pusjkin till revolutionärer som Trotskij och Dzerzjinskij. De fruktansvärda förhållandena i Stalins Gulag och på Brezjnevs ”sinnessjukhus” för dissidenter har nedtecknats av bland andra Solzjenitsyn, Sjalamov och Zjores Medvedev. De senaste åren har även självbiografiska skildringar av livet i Putins fängelsekolonier kommit från så spridda personer som nationalbolsjeviken Eduard Limonov och Nadja Tolokonnikova från Pussy Riot.
Nu kommer ytterligare ett bidrag till denna litterära tradition: Mina medfångar av den före detta oligarken Michail Chodorkovskij som satt tio år i Putins fängelse. Oljebaronen Michail Chodorkovskij var vid millennieskiftet Rysslands rikaste man och utmanade Putin politiskt, varför han fängslades 2003, anklagad för ekonomisk brottslighet och korruption. Utan tvekan hade Chodorkovskij inte blivit Rysslands rikaste man med enbart hederliga metoder, men han var inte mer korrupt än de flesta andra oligarker och politiker i Ryssland, och domen var självklart politisk.

Trots sina tio år i fängelse är Chodorkovskijs bok knappt 100 sidor tjock. Han skriver inte direkt om sig själv, utan ger istället, som bokens titel antyder, små porträtt av sina medfångar. Det är sympatiska, korta texter där han beskriver några av internerna och hur de hamnade på kåken, ofta med stor förståelse för att det är samhälleliga faktorer, snarare än personlig ondska, som leder till kriminalitet. Stilistiskt tycker jag att han med sin enkelhet påminner om Varlam Sjalamov. Men boken är utan tvekan en besvikelse för den som ville lära känna Chodorkovskij själv bättre; historien om hans uppgång och fall, hans djupare tankar i fängelset och hur han stod ut under tio år i helvetet.
En förklaring till att boken är så kort och opersonlig kan vara att den gavs ut i Ryssland medan Chodorkovskij fortfarande satt inne. Kanske kommer han att skriva en mer detaljerad och personlig bok nu när han är fri, vilket vore önskvärt för han har en historia att berätta och kan uppenbarligen skriva. Men Chodorkovskij har nog inte tid att skriva mer nu när han ska försöka samla ihop resterna av sitt företagsimperium och återigen försöker utmana Putin politiskt, om än denna gång i exilen.

Per Leander