Sjögren om Skärtorsdagens liturgi, konst och musik

Kulturskribenten och kritikern John Sjögren har en artikel, ”Dags för själslig storstädning”, i dagens Svenska Dagbladet, kulturdelen. I artikeln tar Sjögren upp den andliga innebörd som fottvagningsceremonin har, och hur den och de tre påskdagarna i stort har skildrats i konst och klassisk musik.

Red. 2015-04-02

Artikeln finns via denna länk här