Påven: döden på Medelhavet måste stoppas

Under söndagen uttryckte påven sin ”djupaste sorg” över båten som kapsejsade utanför Libyens kust med 700 migranter ombord och vädjade till det internationella samfundet att ”agera beslutsamt och snabbt för att förhindra att liknande tragedier inträffar igen”. Han underströk vidare att migranterna ”är män och kvinnor som vi, bröder och systrar som söker ett bättre liv”, och uppmanade till bön för dem och deras familjer.

Den italienska kustbevakningen har satt in 17 fartyg i sökandet efter överlevande. Olyckan är den senaste i en rad liknande tragedier då människor tar sig över Medelhavet från Libyen och andra länder i närheten. Hundratusentals påstås ha tagit den vägen under de senaste åren. Påven har framhävt denna fråga många gånger och vädjat till det internationella samfundet att ta itu med det våld och de ekonomiska problem som orsakar denna migration. Han besökte själv ön Lampedusa 2013, som är målet för så många av flyktingarna.

Innan han reciterade Regina Coeli refererade han till söndagens evangelium, då den uppståndne Kristus visade sig för apostlarna och åt tillsammans med dem. Han fokuserade på kallelsen till de kristna att bära vittnesbörd om Kristi uppståndelse och karakteriserade ett vittne som en person som ser, minns och berättar om den.

”Det kristna vittnesbördet är ingen teori, ingen ideologi eller komplicerad samling föreskrifter, förbud eller moraliska pekpinnar, utan ett budskap om frälsning, en konkret händelse, i själva verket en person. Kristus är uppstånden, lever och är den ende frälsaren för alla. Det blir desto mera trovärdigt om det är evangeliska sättet att leva – med glädje, mod, mildhet, frid och barmhärtighet. Men om den kristne i stället lever av tröst, fåfänga och själviskhet blir han blind inför frågan om uppståndelsen för så många bröder, hur skall du då kunna förmedla budskapet om den levande Jesus, hans befriande kraft och oändliga barmhärtighet?”

Påven slutade med en bön till Guds Moder Maria, att vi måtte bli ”vittnen om den Uppståndne Herren, så att vi förmedlar påskens gåvor glädje och frid till människorna.”

Joshua J. McElwee, Vatican Insider, 2015-04-19