Husfasader kan bli målardukar i Umeå

Bild: Hanna Karlzon

Det finns många murriga, grå och trista fasader i en stad och det är oftast förbjudet att muntra upp dem med lite målningar. Alla är inte nöjda med det. I Umeå har det skickats in ett medborgarförslag till kommunen om att designern Hanna Karlzons bilder ska bli verklighet på de gråaste av stadens väggar. Hanna Karlzon ser husen som gigantiska målardukar, fotograferar dem med sin mobilkamera och ritar sedan dit blommor och fåglar i Photoshop. Bilderna har fått stort genomslag i sociala medier och medborgarförslaget är förmodligen ett resultat av detta. Umeå är en stad där medborgarna kräver att få vara delaktiga i beslutsprocesserna kring utformandet av stadsbilden. När så inte sker skapar de andra vägar för att påverka besluten.
I en intervju säger Hanna Karlzon att hon tror att människor uppskattar hennes bilder för att de ”ger en idé om hur vår stad och vårt samhälle skulle kunna vara om människor hade mer inflytande över hur staden ser ut. Den kanske skulle kunna vara lite gladare” Hon vill inte göra sina egna väggmålningar överallt utan hoppas så ett frö hos andra. Ett frö bestående av en tanke: att den enskilda människan kan skapa förändring.

Emma Lundström