En katolik, en ortodox och en ateist presenterar påvens miljöencyklika

Påvens miljöencyklika ”Laudato si” kommer, som tidigare varit känt, att presenteras nu på torsdag den 18 juni. Vid en audiens för präster i Rom på måndagen sade påven Franciskus att en katolik, en ortodox och en ateist tillsammans ska presentera encyklikan vid en presskonferens i Vatikanen – en konstellation som enligt påven ska understryka det faktum att alla ”behöver förenas för att skydda skapelsen”.

Dagen dessförinnan, vid hans Angelusbön på Petersplatsen, inbjöd påven alla troende till ”förnyad uppmärksamhet på miljöförstöringen, men också på miljövården och återhämtningen” där de själva bor. ”Denna encyklika riktas till alla: låt oss be att alla kan ta emot dess budskap och växa i ansvaret för det gemensamma hem som Gud har anförtrott oss alla att sköta.”

”Laudato si” betyder på svenska ”lovad vare du” och är en strof i den helige Franciskus berömda solsång, där han åkallar Gud och tackar för skapelsens gåvor. Det är medeltidsitalienska och inte latin: ”Lovad vare du, min Herre, med hela din skapelse, särskilt för broder Sol som skänker oss dagen och ljuset.” Bönen prisar också Gud för hans gåvor i form av ”syster Måne”, ”broder Vind”, ”syster Vatten”, ”broder Eld” och ”syster Moder jord”.

Den amerikanske franciskanprästen pater Michael Perry [bilden] säger i en kommentar till encyklikans titel att denna bön ”inte bara är en blommig sång om hur vi ska leva med naturen, utan utmanar oss att faktiskt revidera hela det sätt på vilket vi lever våra liv” i enlighet med evangeliets värden. ”Om någon svälter någonstans i världen, så är vi ansvariga.”

Lovsången kallar alla människor till att erkänna att de är Guds söner och döttrar, och därmed bröder och systrar med varandra, framhåller pater Perry: ”medlemmar av en familj som omfattar hela skapelsen: träden, solen, floderna, vinden, elden – ja, allt, eftersom allt ger ära åt Gud.”

Catholic Herald, 2015-06-15