Kvinnoförtrycket i utsatta förorter – tvångssgifte och hederskultur

Detta är en fortsättning på debatten som Dine startade med Om ’I förorten växer männens diktatur’ . Inlägget visar på omfattningen av förtrycket och mina ståndpunkter i debatten.

En utsatt förort är de som har störst andel av sociala problem och som typexempel menar man oftast orter som Rinkeby/Tensta eller Rosengård. Det finns flera stora utredningar om både det upplevda tvånget av valet av partners och mätetal av storleken av konflikterna som följer av tvångsgifte. De som jag använder mig utav är utförda med statliga medel, ref. [1] och [2].

Det upplevda förtrycket av kvinnor i förorten är omvittnat och aktualiseras av Amineh Kakabaveh debattartikel i Expressen [3]. Men hon begränsar sig i sin beskrivning till att förtrycket kommer från män i roller av ”islamister och fundamentalister” alternativt ”männen med långa skägg och i vita klänningar”. Vidare så menar hon att dessa som är en del av ”manliga enklaver i förorterna” odlar hederskulturer i allmänhet.