Padre Pios reliker ställs ut i Peterskyrkan

Det italienska helgonet Padre Pios (1887-1968) reliker kommer askonsdagen 2016 att föras till Peterskyrkan l Rom från San Giovanni Rotondo i södra Italien. På uttrycklig önskan av påven Franciskus skall kistan av glas med de jordiska kvarlevorna av kapucinermunken utställas under tiden 8 till 14 februari, enligt vad kapucinerkonventet i San Giovanni Rotondo meddelar på sin hemsida.

Närvaron av Padre Pios reliker skall vara ”ett värdefullt tecken” för alla missionärer och präster, citerar konventet ur ett brev från kuriaärkebiskopen Rino Fisichella, som organiserar det heliga året. Enligt ärkebiskopen är Padre Pio ett autentiskt tecken på Guds barmhärtighet. Barmhärtighet är det centrala temat för det heliga året, som börjar den 8 december och slutar den 20 november 2016.

Vidare meddelade konventet att påven den 13 februari tar emot helgonets ”andliga barn” från hela världen på en audiens i Vatikanen.

Padre Pio från Pietrelcina är en av Italiens mest populära helgon. Framför allt i södra delen av landet hör statyer, bilder och dekaler med ordensmannen till vardagen. Kapucinern vördas framför allt som barmhärtig biktfader och undergörare.

Påven Johannes Paulus II (1978 – 2005) saligförklarade Padre Pio i maj 1999 och helgonförklarade honom tre år senare. Hans reliker finns sedan 2013 permanent utställda i San Giovanni Rotondo i Apulien, där helgonet verkade, i en vallfartskyrka av den framstående arkitekten Renzo Piano. Helgedomen är i dag Italiens största vallfartsort.

Kathpress 2015-07-27