Årsmötet den 7 juni

Romantiska förbundets årsmöte ägde rum söndagen den 7 juni på Swedenborg Forum & Bibliotek. Det var första gången vi hade mötet där.
Nitton medlemmar deltog i årsmötet. Därefter serverades vin, ost, kex och bröd för en billig penning.

Det viktigaste som hände på mötet var att Andreas Björsten (dvs. undertecknad) avgick som ordförande och efterträddes av Alfonso Ambrossi. Erik Lindberg valdes till vice ordförande.