Sanningen om svarta fredagen i Gaza

Forensic Architecture är ett akademiskt multidisciplinärt projekt, kopplat till Goldsmiths, University of London, som med modern teknik – kartor, ritningar, geodata, satellitbilder och digitala modeller – satsar på att leverera ny information som kan läggas till grund för bland annat rättsliga processer om möjliga krigsförbrytelser. Tekniken har använts i studier av konflikten i Guatemala, fångläger på Balkan, drönarattacker och drunknade flyktingar.

”Det finns starka bevis för att israeliska styrkor har begått krigsförbrytelser” sammanfattar Philip Luther, chef för Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning. ”Den kombinerade analysen av hundratals fotografier och videos tillsammans med satellitbilder och ögonvittnesmål ger starka bevis för att de israeliska styrkorna har begått allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som måste utredas”.

Angreppet kom strax efter att en annonserad vapenvila fått människor att börja återvända till sina hem. Mängder av människor befann sig på gatorna i staden Rafah och många av dem, speciellt de i bilar, blev direkta måltavlor för attackerna. Ögonvittnen har beskrivit scener av fullständigt kaos och panik i ett inferno av F16-plan, drönare, helikoptrar och artilleri som anföll civila fotgängare, bilar liksom ambulanser och andra fordon som evakuerade sårade. Ett vittne har beskrivit det som om målet var att pulvrisera Rafahs civilbefolkning.

Forskargruppen från Forensic Architecture har använt sig av en rad sofistikerade tekniker för att analysera informationen om anfallet. Man har lagt ihop fotografier, videos och högupplösta satellitbilder med tidsindikatorer som vinkeln på skuggor eller formen och storleken på rökmoln som ”fysiska klockor” för att slå fast tidpunkt och plats för de olika händelserna – en process som kallas ”geosynkronisering”.

Analysen avslöjar att de israeliska styrkorna attackerade mål med full kraft i det område där den israeliske soldaten troddes befinna sig, utan hänsyn till civilbefolkningen. Två en-tonsbomber, de största Israel förfogar över, släpptes på ett hus med mängder av civila i närheten. Kratrar och olika skador talar för att sjukhus och ambulanser attackerades vid upprepade tillfällen. Desperata patienter flydde när sjukhuset Abu Youssef al-Najjar anfölls. En ambulans med en sårad äldre man, en kvinna och tre barn träffades och fattade eld – och alla brändes till döds.

Den israeliska regimen har hela tiden vägrat Amnesty och andra tillträde till Gaza för att på plats undersöka vad som skett. Men med den nya tekniken kommer mycket att kunna klarläggas i alla fall. Israel, av vissa i vårt land betraktat som ett demokratiskt föredöme, vägrar konsekvent att samarbeta med FN och humanitära organisationer, eller genomföra några egna utredningar om krigsbrott.  På svenska liberala debattsidor får Israels ambassadör oemotsagd kräva att omvärlden nu måste ”sluta fördöma Israel”. Inför den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, dit frågan om Gazakriget nu hänskjutits, kommer detta dock knappast att vara någon vinnande taktik. Krigsbrotten måste utredas, de skyldiga straffas, blockaden av Gaza hävas och en fredlig tvåstatslösning av konflikten etableras. Annars kommer våldet och dödandet bara att fortsätta. Sveriges regering, som erkänt staten Palestina, har en viktig uppgift att driva frågan vidare. Vänta inte med det!

 

Ordförande i Borås Palestinagrupp