15-17/10: Komisk och generös barn- och familjeföreställning kommer till Kulturhuset Stadsteatern Fri scen, Stockholm

Koreografen Claire Parsons föreställningar är poetisk humor, underfundig dans och spännande sceniska uttryck. Hon inspireras av visuell fantasi och individens egenvärde i föreställningar där alla svar är rätt.

And Then… Och Sen är en barn- och familjeföreställning med både dans och mjuk cirkus som utspelar sig i en sagovärld där fyra figurer möts för att berätta om något. Rummet skiftar och perspektiven flyttas. Är detta en början? Eller börjar vi om?  And Then… Och Sen är en lekfull jakt och en gåta. De fyra dansarna lägger ett pussel tillsammans med publiken. Här har något hänt! Vem talar sant? Föreställningen är inspirerad av forskningen kring neurodiversitet (neurologisk mångfald). Hur är det att vara i en värld där vi inte kan sortera ut det enstaka, utan där allt upplevs lika starkt?