Jan Myrdals replik till Margareta Zetterström: Ädla ords elaka luft

Vad dock viktigare är att hon egentligen mycket väl vet varför man flyr från Balkan, från Asien, från Afrika.  Man flyr från de imperialistiska krig och den utsugning också svenska regeringar och publicister livligt understött under utstötande av ord som ”demokrati”, ”skyldighet att skydda”, ”fredsbevarande”. Hon har såvitt jag minns själv varit med om att protestera mot dessa brott.

Hon vet också mycket väl att då stater som Sverige icke lagt sina resurser på Förenta Nationerna vars representanter gör sitt bästa tvingas alla som av denna imperialistiska politik drivs att fly och som har någon  möjlighet få fram pengar att lämna dessa till flyktingsmugglare vilka transporterar dem (och dränker ett visst antal).  Alltså låta rädda ett urval något utbildade och besittande. De andra går under hemmavid.

Visst skulle jag nog vilja tro det bästa om svenska politiker och ämbetsmän men resultatet i Sverige av denna organiserade ”brain drain” blir att till exempel kommuner, stat och näringsliv vilka ger så dåliga löner att det blivit brist på läkare och tandläkare och annan sjukvårdspersonal kan se fram mot möjligheten fylla på med billigare specialister som andra utbildat.

Allt detta vet Margareta Zetterström lika väl som jag. Mot detta bör vi mobilisera. Bland annat genom att offentligen klä av de fala  ämbetsmän, politiker och ”näringslivsrepresentanter” – också svenska – som bär ansvaret.

Att folk – till skillnad från  dessa för katastrofen ansvariga politiker, ämbetsmän och kapitalägare/förvaltare  är, skall vara och kommer att förbli anständiga och hjälpsamma mot människor i nöd och utsatta för övervåld är en annan sak. Det påpekade bland andra Lenin i ”Staten och revolution” (Se sid. 94/95 Samlade Skrifter XII, 1935).