Öppet samtal i Norberg 21 september med Sara Beischer om äldrevården

Öppet samtal i Norberg 21 september med Sara Beischer om äldrevården

Alla kan jobba inom äldrevården, det som krävs är bara lite bondförnuft. Det var det som Sara fick höra när hon som 19-åring började på ett äldreboende i Stockholm. Hennes erfarenheter och anteckningar bildar utgångspunkt för romanen om det outbildade vårdbiträdet Moa 19 år. Boken handlar om ett fantastiskt arbete som bryts sönder av dåliga löner och stressiga arbetsvillkor. ”Jag ska egentligen inte jobba här” är i hög grad en bok om döden. Men det saknas inte humor. En äldre kvinna på boendet, Elin, säger om livet: ”Det är inte så jävla allvarligt som du tror”. Något som Sara själv haft nytta av genom livet. Eller när en annan boende också kvinna uttrycker följande: ”Dricker gör jag inte, röker gör jag inte och fruntimmer är jag själv.”

Efter Saras mycket uppskattade inledning togs en välbehövlig kaffepaus inför det stundande samtalet. Det är en spännande form för möten som Norberg bjuder på. För det blev verkligen ett öppet samtal om hur verkligen ter sig för de som arbetar inte bara inom äldreomsorgen utan också inom skolan, förskolan, hälso- och sjukvården, etc. Är lösningen att låta arbetslösa få hjälpa till i t ex vården? Sara menade att det kan det vara men att det viktigaste är att höja statusen för personalen genom höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Ge personalen förtroende och ansvar. Det är en fråga om kunskapssyn och ge erkännande till den s. k. dolda kunskapen. Att kunskap växer fram ur praktiskt arbete. Det är vårdbiträdet som har den nära och regelbundna kontakten med de äldreboende och som tack vara denna nära och regelbundna kontakt också ser hälsoutvecklingen hos de äldre.

Någon sa att ”Jag ska egentligen inte jobba här” påminde henne om Maja Ekelöfs klassiska skildring ”Rapport från en skurhink”. Det var inte första gången Sara fick höra den jämförelsen.

Samtalet avslutades med att samtalsledaren Arne Andersson tackade Sara och överlämnade Åke Kilanders bok ”Vietnam var nära” och berättade om kommande öppna samtal; den 19 oktober med Anders Björnsson om NATO-medlemskapet, den 16 november med Jan Myrdal om det möjliga storkriget och den 7 december med Björn Elmbrant om hans bok Innan mörkret faller.

De öppna samtalen är ett samarrangemang mellan Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna, Norbergs arbetarekommun, Bergslagens folkhögskola, LO och ABF.

Sara Beischer på NEED Coffeshop i Norberg.