30 september: Nato nästa? Fem debatter om säkerhetspolitik – Kulturhuset Stockholm

30 september: Nato nästa? Fem debatter om säkerhetspolitik - Kulturhuset Stockholm

I fem debattdueller möts nu några av de tyngsta namnen från bägge sidor i Hörsalen Kulturhuset/Stadsteatern.

Nato kontra FN
med Pierre Schori och Mike Winnerstig

Relationen till Ryssland
med Sven Hirdman och Linda Nordlund

Säkerhetspolitik och kärnvapen

med Hans Blix och Karin Engström

Kan vi kriga fram en friare värld?
med Stina Oscarsson och Katarina Tracz

Nato som feministisk utrikespolitik
med Gudrun Schyman och Birgitta Ohlsson

Läs mer här
http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2015/Nato-nasta/