”En skarp protest mot detta oförlåtliga dödande” SWEDHR om Kunduz

En personlig reflexion inledningsvis.

USA:s bombningar av ”Läkare utan Gränser”s sjukhus i Kunduz innebär att Nobels fredspristagare år 2009 Barack Obama bombar Nobels fredspristagare 1999 ”Läkare utan gränser”. De fick priset för sin ”banbrytande humanitära insats på flera kontinenter”. Då priset överräcktes sa Nobel-kommittén att fram att Läkare utan gränser har ”bidragit till att skapa en opinion mot maktmissbruk och övergrepp”.

Fredspristagaren Obama sa i ett tal 5 augusti 2014 att ”Som överbefälhavare har jag inte låtit bli att bruka makt då jag funnit det nödvändigt. Jag har beordrat tusentals unga amerikaner ut i strid. Jag har gett order om militära insatser i sju länder.” Obama har fläckat ned Nobelprisets anseende och Nobelkommittén borde kräva att han lämnar tillbaka priset – om den vill stå fast vid Nobels intentioner.

Uttalandet. Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) uttalar sig efter bombningen av Läkare Utan Gränsers sjukhus i Afghanistan.

Den 3 oktober utfördes ett flertal flygräder mot det trauma sjukhus avLäkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontieres (MSF) i Kunduz, norra Afghanistan, och som resulterade i 59 döda och sårade. Bombardemanget tog livet av tolv läkare och MSF personal samt ytterligare 10 civila patienter – bland dem tre barn. Ytterligare 37 personer skadades, mer än hälften av dessa var MSF personal.

MSF rapporterar att attackerna försiggick i över en timme, och att ”det var sjukhuset som vid upprepade gånger var målet i anfallen”, och att ”byggnader intill lämnades nästan helt oskadda” [1] Kunduz området ligger inte lång ifrån det område där svenska militären fortfarande befinner sig alltsedan Sverige började deltaga i Natos militära koalition i Afghanistan. Denna koalition står numera under USA-befäl.

MFS hävdar i ett uttalande att ”Alla tecken tyder på att bombningarna genomfördes av de internationella koalitionsstyrkorna.” Läkare Utan Gränser:s President Meinie Nicolai kallade attacken ”en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt”, och tydliggjorde att det var oacceptabelt att attacken avfärdades som blott “collateral damage”. [1]

Vi vill uttrycka vår djupaste medkänsla till Läkare Utan Gränser och vår organisation står enade med MFS i att framföra en skarp protest mot de som är ansvariga för detta oförlåtliga dödande av patienter och sjukvårdspersonal på trauma sjukhuset i Kunduz. Vi kräver att det kommer till stånd en särskild utredning utförd av en ad hoc-kommitté inom FN och att denna sker oberoende av den utredning, som begärts av President Obama till USA:s Department of Defence. [2]

Med tanke på senaste avslöjanden i The New York Times angående ett påstått svenskt militärt deltagande i utväljande av mål för amerikanska flygattacker i Afghanistan, [3] [4] [5]så kräver vi att den svenska regeringen klart deklarerar att svensk militär inte på något sätt var involverad i de beslut – som ledde till att Läkare Utan Gränser:s sjukhus blev bombat i anfall efter anfall.

Professor, med dr Marcello Ferrada de Noli, ordförande

Professor, med dr Dr Anders Romelsjö, vice ordförande

Med dr Alberto Gutierrez och dr Lena Oskei i representation av SWEDHR styrelse

Dr Armando Popa, redaktör för SWEDHR Research & Reports

Dr Leif Elinder och Dr Martin O Gelin, medlemmar av Swedish Doctors for Human Rights.

Referenser

[1] Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF), “Afghanistan: MSF Demands Explanations After Deadly Airstrikes Hit Hospital in Kunduz”, 3 Oct 2015.
[2] The White House, Office of the Press Secretary, “Statement by the President on the Casualties in Kunduz”, 3 Oct 2015.
[3] The New York Times, “Germany and Sweden Are Said to Help Make Afghan Kill Decisions”, 4 Sept 2015
[4] DN, “New York Times: Sverige beslutar om dödliga attacker”, 4 Sept 2015
[5] M. Ferrada de Noli et al., Swedish Doctors for Human Rights condemns alleged participation of Swedish military in NATO drone-killings decisions in Afghanistan, SWEDHR Research & Reports, 1 Oct 2015.