Mera om Henning Mankell

Tiden bruka stannar för en stund när en folklig röst tystnar för alltid. Det hände i tisdags när Henning Mankell lämnade oss. Henning Mankell höll under sin verksamma tid kvar vid den politiska kampens vikt. I nästan varje fråga tog han ställning för eller emot. Hanagerade och agiterade för en rättvisare värld genom egna böcker, teater och artiklar. Hans budskap var mycket enkelt: dvs. kämpa för rättvisa, för friheten och för demokratin. Hans bortgång är en jättestor förlust inte bara för den progressiva rörelsen i Sverige utan också för hela den tredje världens folk.

 Att sörja människor du aldrig lärt känna kan verka löjligt, men Henning Mankell är det helt annorlunda. Han tillhörde oss alla. Han pratade och skrev om oss.

 Hans budskap var mycket enkelt . Att aldrig acceptera makthavarnas ensidiga budskap att ifrågasätta och ta ställning för de förtryckta. Nu vill jag att alla vi ska hylla honom.  Att sitta hemma och vara ledsna? Nej! läsa hans böcker och kämpa för att det byggs ett sådant samhälle där alla män och kvinnor, svarta och vita, unga och gamla kan leva ett hederligt liv. Gör du något! Det var precis vad Henning Mankell gjorde.