Bojkotten är viktig eftersom den avlegitimerar Israel!

Bojkotten är viktig eftersom den avlegitimerar Israel!

Adnan är uppvuxen i ett flyktingläger i Libanon. Flyktinglägret finns kvar och det fortfarande överfulla lägret tar idag också mot flyktingar från Syrien. När Adnan kom till Sverige fick han höra att palestinier var terrorister. Adnan hävdade att palestinierna hade rätten på sin sida att bekämpa ockupationsmakten. När han bad kritikerna som terroriststämplade palestinierna precisera sig fick han sällan svar.

När Israel blev medlem av FN var det på villkor att FN:s resolutioner om Palestina skulle uppfyllas, te x att de palestinska flyktingar skulle få återvända. Israel är medlem av FN men har inte uppfyllt villkoren. Det som bl.a. gör Adnans föredrag så spännande är att han kan se Palestinafrågan ur ett svenskt historiskt perspektiv. Sverige har spelat en roll i Palestina sedan 1920-talet, namn som Eliel Löfgren, Emil Sandström etc. passerar revy, ett perspektiv som sällan kommer fram i andra sammanhang.

Finns det då någon rättvis lösning av Palestina-Israel konflikten? Nej, svarar Adnan, även om den enda möjliga praktiska lösningen, ett demokratiskt Palestina, skulle bli verklighet, så går det aldrig att gottgöra det som det palestinska folket drabbats av. Adnan jämförde vid upprepade tillfällen situationen i Palestina med den som tidigare rådde i Sydafrika. Just genom att erkänna att alla i Sydafrika oavsett ras (och religion) har samma rättigheter så ”löstes” frågan om apartheid i Sydafrika. Så länge sionisterna hävdar att judarna är Guds utvalda folk med högre rättigheter än andra kan inte muslimer, kristna och judar leva tillsammans på lika villkor.

Bojkotten av Israel är viktig, avslutade Adnan, därför att den avlegitimerar Israel!

När Per-Erik Hästö från lokalavdelningen i Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna inledde mötet hänvisade han till FiB/K:s tre paroller om yttrande- och tryckfrihet, för en folkets kultur och antimperialism. Mötet i Säter handlade precis om dessa tre paroller.  

Mötet i Säter arrangerades av Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna i samarbete med ABF.