Tidskriftsvecka i Göteborg

23-29 november visar et antal göteborgska kulturtidskrifter upp sig på stadsbiblioteket i Göteborg.
Under hela veckan finns bildutställningen K som i kulturtidskrifter i bibliotekets utställningshall. Där visualiserar 15 tidskrifter i föreningen
Tidskriftsverkstaden i Väst sitt innehåll. Under veckan arrangerar tidskrifterna också ett antal programpunkter. Det blir releaser, diskussioner och uppläsningar.
Det kommer att finnas personer på plats som kan svara på frågor om tidskrifter.
Arrangörer är Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter, Kulturchock, Stadsbiblioteket Göteborg och Tidskriftsverkstan i Väst. Veckan och utställningen stöds också av Kulturrådet.
För mer info om programmet hittar du bl a på stadsbibliotekets hemsida.