Ännu mer Pegida

En del kallade sig, skämtsamt, för Gepida, vilket skall uttydas ”Genervte Einwohner protestieren gegen Intoleranz Dresdner Aussenseiter” (Enerverade invånare protesterar mot avvikande Dresdenbors intolerans). Stadens ryktbara opera vid Theaterplatz, det torg där Pegidademonstranterna samlades, markerade också sitt avståndstagande på en videoskärm: ”Wir sind keine Kulisse für Intoleranz” (Vi är ingen bakgrundskuliss för intolerans).

På Pegidas egen manifestation var det dock, som vanligt, andra tongångar. Angela Merkel och vicekansler Sigmar Gabriel framställdes som ”fiender till det tyska folket”. Från scenen dundrades det om att dessa politiker ”leder ett förintelsefälttåg mot oss”, de sanna och äkta tyskarna underförstått. Mötesdeltagarna ropade ”Merkel måste bort” och ”skicka politikerpacket till Gulag”. En deltagare hade dessutom tagit med sig två galgar, den ena avsedd för Merkel, den andra för Gabriel (att hängas i). Dessutom hade den inbjudne författaren Alif Pirinçci den dåliga smaken att, apropå ”politikerpacket”, beklaga att ”förintelselägren inte längre var i drift”.
Dessa övertramp har både Pegidaledaren Lutz Bachmann och Jürgen Elsässer, redaktör för tidskriften Compact, i efterhand tagit avstånd från. Men det säger ändå något om stämningen på Pegidamöten — och i den invandringskritiska och främlingsfientliga rörelsen i stort — att sådana saker sker.

Pegidas möten och propaganda äger ju rum i ett mycket spänt och laddat klimat, som naturligtvis ytterligare skärps och laddas genom Pegidas retorik. Dagligen rapporteras i Tyskland om flyktingförläggningar som bränts ner. Och bara någon vecka tidigare inträffade knivöverfallet på Henriette Reker, borgmästarkandidaten i Köln som sårades svårt av en gärningsman som ogillade hennes avståndstaganden från rasism och främlingsfientlighet.

På Pegidas senaste möte, måndagen den 26 oktober, var uppslutningen inte lika stor som veckan innan. Men cirka 10 000, möjligen 12 000, medborgare (”Wutbürger” kallas de på tyska, ”ursinniga medborgare” ungefär) hade ändå samlats för att lyssna till Lutz Bachmann. Han kallade bland annat förra veckans motdemonstranter för en ”fascistisk allians” och uttryckte sin glädje över den nationalkonservativa valsegern i Polen.

Jag nämnde tidigare Jürgen Elsässer, och det är verkligen en kuslig upplevelse att läsa det tal han höll på en ”frihetskonferens” arrangerad av tidskriften Compact för några dagar sedan. Utgångspunkten var att ”Merkelregimen måste störtas”, eftersom Tyskland just nu, enligt honom, är utsatt för ”en invasion av nybyggare”, människor som hotar att tränga ut de äkta tyskarna ur landet. I detta tal vände han sig till olika grupper i samhället (lärare, snabbköpskassörskor, poliser, frivilliga flyktinghjälpare etcetera), människor som på olika sätt kommer i kontakt med de asylsökande. Hans omkväde löd: ”Försvara er — ty det är ni som är Tyskland!”. Speciellt vände han sig till, och jag citerar nu ordagrant, ”våra kvinnor som är rädda för hormonstinna manliga kulturberikare som inte respekterar det andra könets värdighet” och berättade att hans fru inte längre vågar gå ut i kvarteret där de bor. Av rädsla för att bli våldtagen av flyktingar.

Elsässer framhöll Australiens flyktingpolitik som föredömlig. Där tvingar man, med hjälp av militär, alla flyktingbåtar på väg dit att vända om. Och de flyktingar som vägrar sätts i läger på öar längre bort. Ja, han liknade rentav Merkels handlande vid nazidiktaturens början, men med den skillnaden att nu är det ”antinationell socialism” det handlar om, inte ”nationalsocialism” som under Hitlers trettiotal. Merkel måste, enligt Elsässer, helt enkelt avsättas, om Tyskland skall förbli Tyskland och inte driva i väg och bli en ”Sharia-gudsstat”. Detta kan ske utan våld, försäkrade han. Men det går inte att invänta nästa val. Medborgarna måste i stället redan nu i miljoner gå ut på gatorna, som under hösten 1989. Med hans egen tidskrift Compact som ”folksuveränitetens pansarvagn”.

Att jag nämner så många detaljer och anför så många direkta citat beror på att jag vill upplysa om vad Pegida är för en organisation och vilken roll Jürgen Elsässer spelar. Denna sajt, fib.se, har ju olyckligtvis publicerat en artikel av denne Elsässer, en artikel som även ingår i en broschyr utgiven av en FiB/K-avdelning. Och jag vill inte att den tidning som jag kämpat för sedan starten skall associeras med denna islamofoba och främlingsfientliga rörelse.

Jag vill i stället rikta uppmärksamheten mot en annan tysk författare och journalist, Jürgen Todenhöfer, som på sin blogg tog tillfället i akt att, i samband med Pegidas ettårsfirande, kritisera denna rörelses grundval, alltså hatet mot islam och skräcken för islam. Men först bör jag kanske presentera Jürgen Todenhöfer. Han är en snart 75-årig föredetta CDU(Tysklands kristdemokratiska union, Christlich Demokratische Union Deutschlands)-politiker som sedan han lämnat partipolitiken ägnat sig åt att försöka mäkla fred i olika konflikter. Han är krigsmotståndare och benhårt övertygad om att en förutsättning för fred är dialog med de olika stridande parterna och förhandlingar och diplomati i stället för militärt våld. Han har flera gånger intervjuat Bashar al-Assad och besökte i december i fjol, som första västerländska journalist, Islamiska staten. Det besöket har han berättat om i en nyutkommen, mycket spännande bok, ”Inside IS — 10 Tage im ’Islamischen Staat'” (tio dagar i Islamiska staten), där han tydligt framhåller att religionen islam (vars kärna är barmhärtighet) inte har någonting med IS:s teori och praktik att göra.
Todenhöfer inledde sitt blogginlägg med att hävda att Pegida i sin kamp mot ”Västerlandets islamisering” är 500 år för sent ute! ”Fram till dess var vi alla ivriga mottagare av den islamiska kulturen. I 800 år. Muslimerna upptäckte, åt oss, Antikens skatter. Och bidrog med nya sådana. Dagligen använder även ni själva arabiska ord som visar hur mycket vi har lärt av denna värld.” Och så räknar han upp en massa ord — från Albatros, Alchemie, Algebra till Zenit, Ziffer och Zucker — och nämner en mängd uppfinningar och upptäckter (inom medicin, matematik, astronomi, fysik, kemi och teknik) som alla har sitt upphov i den arabiska islamiska kulturen.
Han kallar Pegida-förespråkarna okunniga och dessutom, som patrioter, rent bedrövliga, eftersom de inte känner till ursprunget till den kultur de säger sig vilja försvara. Som avslutning skriver han:
”Sluta alltså upp med era hatbudskap som ytterst vilar på pinsam okunskap och rasistiska fördomar. Sluta upp med att smutskasta våra muslimska med-medborgare! Människans värdighet får inte kränkas. Det gäller även muslimernas värdighet. Inte bara på grund av att deras förfäder var med och skapade det moderna Västerlandet. Ni kan helt enkelt inte försvara detta Västerland. Eftersom ni inte känner det.”