Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 02/2015

Sigrid Røyseng: Dannelse og folkeopplysning i kulturpolitikk og kulturpolitikkforskning

Tobias Harding, Henrik Nordvall: Introduction to the thematic issue on Bildung and popular education

Tobias Harding: BILDNING as a Central Concept in the Cultural Policy of the Swedish Government – From Arthur Engberg to Alice Bah Kuhnke

Jorun M. Stenøien, Ann-Marie Laginder: Praktisk-estetisk læringsinteresse – en motkulturell verdi?

Johan Lövgren: Norwegian folk high schools redefine their role as value-based institutions – Analysis of value documents from two folk high schools

Annika Turunen: Att snickra medborgarskap?

Henrik Nordvall, Louise Malmström: Den folkligt bildade politikern – Akademiska kunskaper och det symboliska kapitalets logik inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Sverige

Nanna Kann-Rasmussen, Gitte Balling: Ikke-læsning som «problem» i dansk kulturpolitik – En analyse af læsekampagnen Danmark Læser