Påven Franciskus ”beredd att kämpa” för reformer i Vatikanen

Cardinal_Óscar_Andrés_Rodríguez_MaradiagaTrots intensivt motstånd från några konservativa och nya avslöjanden om finansskandaler i Vatikanen är påven Franciskus lugn inför den reformkurs han stakat ut för katolska kyrkan, enligt en kardinal, Kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga från Honduras, som är en av påvens ledande rådgivare. Han sade vidare att de senaste rapporterna om orimligt slöseri med medel och politiska intriger inom kurian bara bekräftar nödvändigheten av en översyn av den påvliga byråkratin. […]

”Det pågår en revolution i Vatikanen, men en kärlekens och hoppets revolution”, sade Rodríguez Maradiaga, som leder den rådgivande grupp av nio kardinaler som påven upprättade efter att han valts 2013. ”Och på den vägen är det”. Som Franciskus nyckelman i översynen av den påvliga byråkratin spelar Rodríguez Maradiaga en ledande roll i strävan att få påvens större reformprojekt att lyckas. Han och den rådgivande gruppen av kardinaler kommer att sammanträda och tala om en kuriereform i början av nästa månad.

De kommer att ha mycket att tala om. Vatikanen skakas för närvarande av avslöjandet att en spansk prelat som arbetar i kurian och en italiensk kvinna, som arbetat som finansiell rådgivare åt påven arresterats, anklagade för ha läckt konfidentiella dokument till journalister om den Heliga stolens finansiella förseelser. Två böcker har kommit ut denna månad och bygger på den information som läckts och ledde till den krissituation som uppstod i slutet av Benedikt XVI:s pontifikat och beredde vägen för valet av Franciskus. En talesman för Vatikanen säger att avslöjandena i böckerna bygger på den information Franciskus själv begärde under de första månaderna av sitt pontifikat, då han beslutat att börja bekämpa korruptionen. Jesuitpater Federico Lombardi avvisade påståendet om att det rådde ”ett permanent tillstånd av förvirring” i Vatikanen och att reformerna är i full gång. Franciskus ”är klar över situationen, vet vad som behöver göras och hur han skall gå tillväga”. […]

Rodríguez Maradiaga – som erkände att han inte läst de båda böckerna – sade också i en intervju vid Fordham University i New York den 3 november att Franciskus inte kommer låta sig påverkas eller bli modfälld av det som skett, utan lugnt kommer fortsätta sin storstädning i Rom. ”Han är en bönens man, en gudsman, varför han inte låter sig bli besviken av sådant här. Han är inte ens rädd, han vet vad han gör och agerar inte utan att be inför varje steg han tar.”

Rodríguez Maradiaga pekade också på motståndet och intrigerandet under den tre veckor långa synoden i Vatikanen förra månaden. Konservativa ledamöter försökte stäcka alla diskussioner om nya sätt att bemöta moderna familjesituationer, inklusive homosexuella och frånskilda, omgifta katoliker. […] I stället för att låta sig nedslås av det brev som 13 konservativa kardinaler arbetat med sedan augusti månad och sänt till honom, svarade han dem direkt och uppmanade dem att sluta med sina ”konspirationsteorier”. […]

”Kyrkan kan inte gå bakåt, för den helige Ande har ingen backväxel att lägga in som på en bil”, sade kardinal Rodríguez Maradiaga. ”Han leder oss alltid framåt”. […] Det slutanförande påven höll inför de församlade 270 biskoparna var en fingervisning med vilken påven klargjorde att hierarkin måste bli mera öppen för diskussion och kollegial i sitt sätt att styra.

David Gibson, Religion News Service, National Catholic Reporter, 2015-11-04