Fullsatt på möte om Nato och alliansfriheten

Mot propagandan med fiktiva hot från Ryssland syftande till att skrämma folk att överge alliansfriheten och acceptera Nato lyfte Sommelius fram sentensen: Si vis pacem para pacem. Om du vill fred sök fredlig samverkan.

 Det irrationella påståendet att det skulle öka Sveriges säkerhet att släppa in Natos vapen och militär på svensk mark och därmed bidra till att fullborda den aggressiva inringningen av Ryssland hade genomskådats av mötesdeltagarna som bildade kö för att skriva på namnlistorna mot värdlandsavtalet.

Antologin ”Bevara alliansfriheten” såldes och signerades av Sommelius som är en av de namnkunniga medförfattarna.